Medlemstall per 1.1.18

Organisasjon

omr.1-9

omr.10+4

Totalt

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

2204

6049

8253

Den Norske Jordmorforening

 

1485

1485

Norges Farmaceutiske Forening

598

576

1174

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

1669

 

1669

Econa

526

 

526

Naturviterne

254

 

254

Lektorlaget

114

 

114

Juristforbundet

168

 

168

Samfunnsviterne

192

 

192

Samfunnsøkonomene

90

 

90

Psykologforeningen

99

 

99

Arkitektenes fagforbund

13

 

13

Den norske veterinærforening

2

 

2

Den norske tannlegeforening

11

 

11

Den norske legeforening 119   119
Totalt: 6059 8110

14169