Medlemstall per 1.1.23

 

Organisasjon

omr.1-9, 11-12

omr.10, 13

Totalt

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

                   3 464

           5478    8 942

Den Norske Jordmorforening

 

             1247

    1 335

Norges Farmaceutiske Forening

                   1 555

               59

    1 614

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

                    2 177

 

   2 177

Econa

                      737

 

    737

Lektorlaget  28   28

Naturviterne

                       173

 

      173

Juristforbundet

                       218

 

      218

Samfunnsviterne

                      330

 

     330

Samfunnsøkonomene

                       130

 

     130

Psykologforeningen

                       139

 

      139

Arkitektenes fagforbund

                         17

 

        17

Den norske veterinærforening

                          7

 

         7

Den norske tannlegeforening

                        10

 

       10

Den norske legeforening                       228        228
Totalt: 8 846 6 878

15 630