Medlemstall per 1.1.21

Organisasjon

omr.1-9, 11-12

omr.10, 13

Totalt

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

                    3257

                5467    8724

Den Norske Jordmorforening

 

                1438

    1438

Norges Farmaceutiske Forening

                     1443

                  51

    1494

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

                    2036

 

   2036

Econa

                      654

 

     654

Naturviterne

                       176

 

      176

Lektorlaget

                       107

 

      107

Juristforbundet

                       196

 

      196

Samfunnsviterne

                      275

 

     275

Samfunnsøkonomene

                        119

 

       119

Psykologforeningen

                       136

 

      136

Arkitektenes fagforbund

                         13

 

        13

Den norske veterinærforening

                        8

 

        8

Den norske tannlegeforening

                         11

 

         11

Den norske legeforening                       246        246
Totalt: 8677 6956

15633