Medlemstall per 1.1.22

Organisasjon

omr.1-9, 11-12

omr.10, 13

Totalt

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

                    3397

               5489    8886

Den Norske Jordmorforening

 

                1335

    1335

Norges Farmaceutiske Forening

                     1518

                  54

    1572

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

                    2135

 

   2135

Econa

                      641

 

     641

Naturviterne

                       189

 

      189

Lektorlaget

                       107

 

      107

Juristforbundet

                       193

 

      193

Samfunnsviterne

                      303

 

     303

Samfunnsøkonomene

                       126

 

      126

Psykologforeningen

                       139

 

      139

Arkitektenes fagforbund

                         19

 

        19

Den norske veterinærforening

                          6

 

         6

Den norske tannlegeforening

                         12

 

        12

Den norske legeforening                       228        228
Totalt: 9013 6878

15891