Medlemstall per 1.1.20

Organisasjon

omr.1-9, 12

omr.10-11, 13

Totalt

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

                    2228

                6342    8570

Den Norske Jordmorforening

 

                1449

    1449

Norges Farmaceutiske Forening

                      748

                  637

    1385

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

                     1887

 

    1887

Econa

                      509

 

     509

Naturviterne

                       176

 

      176

Lektorlaget

                        112

 

       112

Juristforbundet

                       198

 

      198

Samfunnsviterne

                      258

 

     258

Samfunnsøkonomene

                        117

 

       117

Psykologforeningen

                       135

 

      135

Arkitektenes fagforbund

                         14

 

        14

Den norske veterinærforening

                        10

 

        10

Den norske tannlegeforening

                         11

 

         11

Den norske legeforening                       228        228
Totalt: 6631 8428

15059