Medlemstall per 1.1.19

Organisasjon

omr.1-9, 12

omr.10-11, 13

Totalt

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

2197

6264

8461

Den Norske Jordmorforening

 

1491

1491

Norges Farmaceutiske Forening

641

592

1233

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

1761

 

1761

Econa

530

 

530

Naturviterne

249

 

249

Lektorlaget

110

 

110

Juristforbundet

178

 

178

Samfunnsviterne

224

 

224

Samfunnsøkonomene

109

 

109

Psykologforeningen

108

 

108

Arkitektenes fagforbund

13

 

13

Den norske veterinærforening

8

 

8

Den norske tannlegeforening

9

 

9

Den norske legeforening 180   180
Totalt: 6317 8347

14664