Medlemsforeninger

SAN representerer i Spekter følgende organisasjoner:

nito-logo-standard-gronn
jordmorforeningen250
farmaceutene_ny_300px
tekna250
afag
Den_norske_tannlegeforening_250
Econa250
naturviterne_1
norges_juristforbund250_NY
norsk_lektorlag250
norsk_psykologforening_liggenge_format250.gif
samfunnsokonomene250
norsk-psykologforening250
Den_norske_veterinarforening250
Legeforeningen_farger
samfunnsviterne_hovedlogo