Medlemsforeninger

SAN representerer i Spekter følgende organisasjoner:

nito-logo-standard-gronn
tekna
den norske veterinarforening1
norsk lektorlag.gif
Legeforeningen_farger
samfunnsviterne_hovedlogo
juristforbundet
den norske tannlegeforening
AFAG hovedlogo sort
den norske jordmorforening
norges farmaceutiske forening
samfunns√łkonomene
norsk psykologforening
econa
naturviterne