SANs råd

SAN ledes av et råd som har besluttende myndighet innenfor samarbeidets rammer, jf. Samarbeidsavtalen § 2. Representanter til Rådet oppnevnes av foreningene etter bestemmelsen i § 4. Rådet settes sammen og konstituerer seg innen 1. mars hvert år.

Rådets leder er Birgithe Hellerud (NITO) , nestledere er Hans Christian Apenes (Tekna) og Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene). Rådet skal for øvrig konstituere seg i henhold til Samarbeidsavtalens § 3 og 5.

 

Representant

 

Vararepresentant

Forening

Representasjon

 

 

 

 

Birgithe Hellerud

Brynhild Asperud

Ole Jacob Støle (observatør)

William Nilssen

 

 

 

NITO - Norges  Ingeniør og Teknologorganisasjon

Område 1 - 9, 12 og område 10, 11 og 13

Hans Christian Apenes

Heidi Iversen (observatør)

David Mannes

Tekna – Teknisk- naturvitenskaplig forening

Område 1 - 9, 12

Berit Grimsrud Syversen

Ida Engen (observatør)

Kari Aarø

DNJ - Den Norske Jordmorforening

Område 10 og 11

Kathrine Lekven Christensen

Gunhild Stenersen (observatør)

Marianne Kringlebotn

Econa

Område 1 - 9, 12

Jon Ole Bjørklund Whist 
Greta Torbergsen (observatør)

Mathias Moen Østvold

Norges Farmaceutiske Forening

Område 1 - 9 og område 10, 11 og 13

Michael Rummelhoff

Rikke Ringsrød

Juristforbundet

Område 1 - 9, 12

Ingvild Irgens-Jensen

Ole Jakob Knudsen

Naturviterne

Område 1 - 9, 12

Veronika Klimplova (permisjon)

Geir Waage Aurdal

Jan Olav Birkenhagen

Samfunnsviterne

Område 1 - 9, 12

Knut Godager

Maria Sperre

Samfunnsøkonomene

Område 1 - 9, 12

Else Leona McClimans

Nina Sandborg

Norsk Lektorlag

Område 1 - 9, 12

Kari Helene Frøislie

Joakim Solhaug

Norsk Psykologforening

Område 1 - 9, 12

Karoline Ramdal

Kristin Krogvold

Legeforeningen

Område 1 - 9, 12

Silje Nicolaysen   Tannlegeforeningen

Område 1 - 9, 12

Hege Sandhaug   Afag

Område 1 - 9, 12

Christian Tengs   Veterinærforeningen

Område 1 - 9, 12