Etablere SAN-gruppe?

Ønsker du å opprette SAN-gruppe eller å bli medlem av SAN-gruppen?

 

Kontakt din fagforening eller SAN for mer informasjon om SAN-gruppen i din virksomhet eller etablering av SAN-gruppe. Du finner medlemsforeningenes nettsider, e-post, telefonnummer og adresse under medlemsforeninger. 

SAN kan kontaktes ved koordinator Malin Rogne på malin.rogne@nito.no eller mobil: 479 54 686..

 

Mal for vedtekter

SANs AU har utarbeidet en mal for vedtekter for SAN-grupper.

Malen er ment som en hjelp for SAN foreninger i virksomheter der man ønsker å etablere et lokalt samarbeid i form av en SAN-gruppe.

Det er også mulig med andre samarbeidsformer enn SAN-grupper, dersom det er mer hensiktsmessig.

 

Mal for vedtekter for SAN-grupper