Om SAN

SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter, og er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. SAN representerer over 15 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.


14 fagforeninger har inngått en samarbeidsavtale som binder disse sammen i denne forhandlingssammenslutningen som kalles SAN.

 

SAN omfatter utdanningsgrupper fra 3 års høgskole og høyere. Det innebærer at SAN representerer de aller fleste ansatte med høyere utdanning i Spekterområdet.  Både frittstående organisasjoner og organisasjoner som er medlemmer i Akademikerne er tilsluttet SAN.