OVERSIKT – VALG AV KONSERNTILLITSVALGTE 2023 - 2025

Helse Nord:

Konserntillitsvalgt for SAN i Helse Nord RHF:
Baard Martinsen, NITO; mob.tlf.: 400 45 806; E-post: Baard.Martinsen@helse-finnmark.no

Vararepr:

Anna Arnesen, Sykehusapotek Nord, Farmaceutene
 

Helse Vest :

Konserntillitsvalgt for SAN i Helse Vest RHF:
Hildegunn Enge, Helse Fonna, DNJ 

Vararepr:

Håvard Daae Fosse, Helse Bergen, NITO

 

Helse Midt-Norge:

Konserntillitsvalgt for SAN i Helse Midt RHF:
Grete Enge Garshol, NITO, tlf. 92 49 06 58, e-post: Grete.Enge.Garshol@helse-midt.no

Vararepr:

Magnhild Kristine Moan Ingebrigtsen, Farmaceutene 

Hanne Marthe Kolberg, St. Olavs hospital, DNJ

 

Helse Sør-Øst:

Konserntillitsvalgt for SAN i Helse Sør-Øst RHF:
Rita von der Fehr, NITO, tlf. 971 71 490, e-post: rita.h.von.der.fehr@helse-sorost.no

Vararepresentant: 
Marte Berger-Nordtvedt, DNJ