Oversikt over overenskomstområdene

Virksomhetene i Spekter inndeles i overenskomstområder som kan bestå av en eller flere virksomheter, jf. Hovedavtalen § 4.


Hvilke virksomheter som ligger i de ulike områdene, følger av den til en hver tid gjeldende overenskomst del A. Her finner du oversikt overenskomstene og protokoller fra forhandlingene. 

Overenskomstområder:

 1. Kultur                                                       
 2. Norges Bank
 3. Avinor
 4. Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag
 5. Vy buss
 6. NRK
 7. Tog
 8. Posten
 9. Øvrige virksomheter 
 10. Helseforetak med sykehusdrift
 11. Øvrige helseforetak
 12. Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst
 13. Sykehus med driftsavtaler