Opprettelse av B-overenskomst?

Krav om opprettelse av overenskomst utveksles mellom SAN og Spekter, jf. Hovedavtalen § 6. Det skal innkalles til forhandlingmøte innen 1 måned etter at krav er mottatt. Ved forhandlinger om nye overenskomster gjelder bestemmelsen i Hovedavtalen § 7 tilsvarende.


Hvem har rett til å forhandle om opprettelse av overenskomst?

 

  1. Når et forbund eller en forening tilsluttet SAN har minst 800 medlemmer i Spekter- sektoren, og i tillegg har minst 3 medlemmer i en virksomhet, kan det kreves opptatt forhandlinger om overenskomst del B, jf. Hovedavtalen § 5 første ledd.
  2. 2 forbund/foreninger under SAN kan kreve opptatt forhandlinger om overenskomst del B under forutsetning av at de hver har minst 5 medlemmer i virksomheten, jf. Hovedavtalen § 5 annet ledd.
  3. Forbund/foreninger under SAN kan opptre som en gruppe og kreve opptatt forhandlinger om overenskomst del B dersom de til sammen har minst 5 medlemmer i virksomheten, jf. Hovedavtalen § 5 tredje ledd.

 

Antallet forhandlingsberettigede forbund/foreninger under SAN skal ikke overstige 5 i hver virksomhet, jf. Hovedavtalen § 5 fjerde ledd.

 

SAN og Spekter er enige om at forbund/foreninger/grupper under SAN kan opptre med felles forhandlingsutvalg ved opprettelse av eller forhandling om overenskomst i virksomheten, jf. Hovedavtalen § 5 femte ledd.