Forhandlingssystem for helseforetakene og SAN

I hovedavtalene er det avtalt eget forhandlingssystem for helseforetakene.

I overenskomstområdene 10, 11 og 13 er partene enige om følgende forhandlingssystem:

  • Spekter og SAN framforhandler overenskomstens del A (de innledende forhandlinger).
  • Spekter-Helse og SAN forhandler om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).
  • Det forhandles om lokale B-deler for alle forbund/foreninger der hvor partene sentralt er blitt enige om dette.
  • Spekter og SAN avslutter overenskomstforhandlingene i de avsluttende forhandlinger. Se også forhandlingsveileder.

 

Oversikt over overkomstområdene.