Overenskomster - og protokoller

Overenskomst del A

Hovedavtale

Protokoll og overenskomst sosiale bestemmelser

 

OU-avtaler

 

A-delsprotokoll

Forhandlingssystemet:

 

Eldre protokoller og avtaler:

Overenskomst del A Spekter - SAN 2016

A-dels protokoll:

Protokoller A1 (Sosiale bestemmelser):

Overenskomst sosiale bestemmelser: