Overenskomster - og protokoller

Hovedavtale


Overenskomst del A


Protokoll og overenskomst sosiale bestemmelser (A1)

OU-avtaler

 

Forhandlingssystemet:

Generelle protokoller:
Eldre protokoller:


Protokoller i forbindelse med koronapandemien:

 

Protokoll fra hovedavtalerevisjon:

A-dels protokoller:

Protokoller A1 (Sosiale bestemmelser):

Overenskomst sosiale bestemmelser: