Tariffnytt 8. oktober 2020

Område 2, Norges Bank er nå lukket. Oppgjøret kan iverksettes.


Spekter og SAN har 8.10 signert avsluttende protokoll for område 2. Oppgjøret kan iverksettes.