Tariffnytt 6.6.19 - Brudd i område 9

I dag har Spekter og SAN forhandlet i fase 3 for overenskomstområde 9, fordi det ikke var oppnådd enighet lokalt for Felleskjøpet Agri eller Norsk medisinaldepot/Vitusapotek. 
 

Under forhandlingene ble det oppnådd enighet om et oppgjør for Felleskjøpet Agri. Etter møter og særmøter konstaterte partene at det ikke var mulig å finne en løsning på uenigheten vedrørende NMD/Vitusapotek og Norges Farmaceutiske Forening. Oppgjøret går derfor videre til mekling. 
 

Område 9 er ikke lukket, og resultatet fra lønnsoppgjøret for øvrige virksomheter fra område 9 kan derfor ikke offentliggjøres og effektueres.