Tariffnytt 3.6.19

3. juni 2019 kl. 19:50 ble det oppnåd enighet mellom SAN og Spekter i fase 3-forhandlingene for overenskomstområde 12. Det betyr at oppgjøret for dette overenskomstområdet kan effektueres.