Tariffnytt 30. september 2020

Område 6 og 7 er lukket. Oppgjøret kan iverksettes i disse områdene.