Tariffnytt 30. mai 2018

Nye områder lukket.


 

Spekter og SAN har undertegnet avsluttende sentrale protokoller også for områdene 3 og 11.

Oppgjøret kan iverksettes for virksomhetene i disse områdene.

 

Det pågår fortsatt lokale forhandlinger i område 10 og 12.

I område 9 blir det fase 3-forhandlinger.