Tariffnytt 28. mai 2018

Flere områder ferdigforhandlet og lukket.


 

SAN og Spekter har undertegnet avsluttende sentrale protokoller for områdene 1, 4, 7 og 13, samt Bane NOR.

Det betyr at oppgjøret kan iverksettes for virksomhetene i disse områdene.

 

Lokale forhandlinger pågår fortsatt, eventuelt med sentral bistand, i område 3, 9, 10, 11 og 12.