Tariffnytt 25. juni 2018

SAN i havn med årets lønnsoppgjør.


SAN har nå avsluttet årets lønnsoppgjør og lukket alle områdene.
Område 12 ble lukket fredag 22. juni.

Tariffnytt 25. juni 2018

Bildet: Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør Spekter og Birgithe Hellerud, leder SAN


Det har blitt gjennomført ca. 20 bistandsforhandlinger og fase 3-forhandlinger i områdene 9, 10 og 12.

Resultatene viser en spredning både litt over og litt under frontfagsrammen, men de fleste har havnet på 2,8 %.

SAN-leder Birgithe Hellerud mener det fortsatt er en vei å gå for å få forhandlingsmodellen til å fungere.

- Det er viktig bruke kriteriene og forhandlingsmodellen slik den er tenkt. Til høsten vil vi fortsette arbeidet med felles opplæring, sammen med Spekter.

Hellerud avslutter med å rose alle som har gjort en innsats.

- Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre flinke tillitsvalgte og forhandlingsledere for godt gjennomført lønnsoppgjør og ønske alle en riktig god og deilig ferie.