Tariffnytt 24. november 2020

SAN og Spekter er enige om lønnsoppgjøret for gjenstående virksomheter i område 9. Område 9 er lukket og oppgjøret kan iverksettes.