Tariffnytt 23.9.19 SAN og Spekter hos Riksmekleren

Tariffnytt 23.9.19 SAN og Spekter hos Riksmekleren

Løsningsorienterte: (F.v) SANs leder, Birgithe Hellerud, og leder av NITOs tariffutvalg for Spekterområde, Brynhild Asperud, hos Riksmekleren. 

 

 

I dag, 23. september 2019, møtes SAN og Spekter hos Riksmekleren for å forsøke å finne frem til en løsning for lønnsoppgjøret for Helse Bergen HF, Oslo universitetssykehus HF og Helse Møre og Romsdal HF. 

Det er levert plassfratredelse for 112 av SANs medlemmer. I første omgang er streiken begrenset til Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF. Det er i hovedsak NITOs medlemmer som er tatt ut i streik, men medlemmer fra DNJ og NFF er også omfattet av uttaket. De som er tatt ut til å streike fra streikens første dag har fått beskjed om dette direkte.

Frist for meklingen er 23. september kl. 24:00. 
Dersom det ikke oppnås enighet i dagens mekling, er SAN i streik fra tirsdag 24. september 2019.  

SANs nettsider oppdateres så fort resultatet av meklingen er klart.