Tariffnytt 22.5.19

Det ble signert avsluttende protokoll for område 13 Sykehus med driftsavtale 22.mai 2019. 
Årets oppgjør kan dermed effektueres i virksomhetene i dette området.