Tariffnytt 21.5.19

Det ble signert avsluttende protokoll for område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag og område 11 Øvrige helseforetak, 20.5.19.

Årets oppgjør kan dermed effektueres i virksomhetene i disse områdene.