Tariffnytt 2. november 2020

SAN og Spekter har i dag gjennomført avsluttende sentrale forhandlinger (fase 3) i område 4. Oppgjøret kan iverksettes i disse virksomhetene.