Tariffnytt 16.9.19: SAN er hos Riksmekleren

Tariffnytt 16.9.19: SAN er hos Riksmekleren

Klare for mekling: T.v. SANs leder, Birgithe Hellerud, t.h. Generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening, Greta Torbergsen. 

I dag, 16. september 2019, møtes SAN og Spekter hos Riksmekleren. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet i dagens mekling, blir det streik fra og med tirsdag 17. september 2019. 


Bakgrunn: 
I juni ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Farmaceutiske Forening og NMD/Vitusapotekene. SAN leverte plassoppsigelse for Norges Farmeceutiske Forenings medlemmer i NMD/Vitusapotekene, og blitt innkalt til mekling. Onsdag 11. september ble det levert plassfratredelse for medlemmer i Vitusapotekene, og det er disse medlemmene som tas ut i første fase av en eventuell streik. Medlemmer som står på uttakslisten har fått beskjed om dette direkte. 

SANs nettsider oppdateres så fort resultatet av meklingen er klart.