Tariffnytt 13.6.19 - Brudd i område 10

De sentrale partene har avholdt fase 3-forhandlinger i overenskomstområde 10. Forhandlingene startet 12.6.19 kl. 10:00. 

Bakgrunnen for forhandlingene var at de lokale partene i seks helseforetak ikke hadde oppnådd enighet.

Under de sentrale forhandlingene ble det oppnådd enighet for Universitetssykehuset Nord-Norge (NITO), Sykehuset Østfold (NITO) og Helse Førde (DNJ).

13.6.19 Kl. 00:20 ble det konstatert brudd for Helse Bergen (NITO), Helse Møre og Romsdal (NITO) og Oslo universitetssykehus (NITO). Oppgjøret går videre til mekling for disse foretakene. Nettsidene vil bli oppdatert når tidspunkt for mekling er fastsatt. 

Område 10 er ikke lukket. Oppgjøret for område 10 kan derfor ikke offentliggjøres eller effektueres.