Tariffnytt 12.6.19

SAN og Spekter møtes i dag til fase 3-forhandlinger for overenskomstområde 10 (Helseforetak). 

Bakgrunnen for dagens forhandlinger er at partene lokalt ikke har kommet til enighet.

De sentrale parten skal derfor i dag forsøke å oppnå enighet for Universitetssykehuset Nord-Norge (NITO), Helse Møre og Romsdal (NITO), Helse Bergen (NITO), Oslo Universitetssykehus (NITO), Sykehuset Østfold (NITO) og Helse Førde (DNJ). 

Nettsiden oppdateres når det er klart om det oppnås enighet eller om det må konstateres brudd.