Tariffnytt 11. juni 2018

Enighet i område 9.


Tariffnytt 11. juni 2018

Bildet: Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør Spekter og Birgithe Hellerud, leder SAN.

Spekter og SAN ble i dag enige i fase 3-forhandlingene i område 9.

Oppgjøret kan iverksettes for virksomheter i dette området.