Studietur til Genève for SANs AU

Arbeidsutvalget besøkte i oktober International Labour Organization (ILO) i Genève.


Studietur til Genève for SANs AU
På bildet, foran fra venstre: Anna Biondi og Lene Olsen fra ILO. SANs AU: Hans Christian Apenes, Jon Ole Bjørklund Whist, Birgithe Hellerud, Brynhild Asperud, Ida Engen, Christopher Viland, Berit Grimsrud Syversen, Ingvild Irgens-Jensen, Marianne Haaland.
 

Arbeidsutvalget benyttet reisen til å diskutere veien videre for SAN, blant annet endringer i samarbeidsavtalen. I tillegg til besøket hos ILOs arbeidstakeravdeling (ACTRAV), inneholdt turen omvisning i FN og Røde Kors-museet.