Streik kan føre til stengte apotek fra og med tirsdag 17. september

Streik kan føre til stengte apotek

Farmasøytene i Vitusapotek har i mange år hatt lav lønnsvekst, mens kjeden har levert store overskudd. Tirsdag kan det bli streik.

I mai ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom Norges Farmaceutiske Forening og SAN på den ene siden og Vitusapotek/NMD og Spekter på den andre. Mandag 16. september er det meklingsfrist. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan 29 apotekfarmasøyter i Vitusapotek bli tatt ut i streik fra tirsdag morgen, mens inntil 500 apotekfarmasøyter kan tas ut i løpet av en streik.

­— Etter flere år med lave lønnsoppgjør til tross for store overskudd hos Vitusapotek ser vi oss nødt til å sette ned foten. Farmasøytene er kjernekompetansen i apotek og skaper store verdier, men får ikke ta del i resultatene, sier foreningens leder Rønnaug Larsen.


Får ikke igjen for lojaliteten

Farmasøytene har i alle år vært lojale mot frontfagsmodellen, og har tatt ansvar i de årene NMD lå an til dårlige resultater. Siden 2014 har lønnsutviklingen, med unntak av ett år, vært under frontfaget, og lønnen i Vitusapotek har sakket akterut i forhold til andre apotekkjeder.

Samtidig har NMD som er eid av amerikanske McKesson Corporation, de to siste årene levert nesten en kvart milliard i overskudd. Farmaceutene forventet derfor at NMD i år ville gi et lønnsoppgjør som gjenspeilte dette.


Kan føre til stengte apotek

Vitusapotek/NMD var derimot ikke engang villig til å gi et oppgjør på linje med frontfaget, og saken ligger nå hos Riksmekleren. En eventuell streik vil bety at noen Vitusapotek vil få lavere aktivitet, og det vil bli begrenset tilgang på kvalifisert bemanning som kan levere ut legemidler og gi råd om riktig legemiddelbruk. Noen apotek vil trolig også måtte holde stengt.  

— Dette skal imidlertid ikke gå på bekostning av pasientenes liv og helse. Vi beklager for eventuelle ulemper dette vil kunne medføre, men håper at vi får kundenes støtte i vår kamp om rettferdig lønn, avslutter Larsen.


Konsekvenser for SANs øvrige medlemmer i område 9

En eventuell streik for NMD, kan føre til utsatt virkningstidspunkt for medlemmer i SANs medlemsforeninger i andre virksomheter i overenskomstområde 9.

 

For ytterligere informasjon eller kommentarer:

Leder Norges Farmaceutiske Forening
Rønnaug larsen
Mobil: +47 97064001

Generalsekretær Norges Farmaceutiske Forening
Greta Torbergsen
Mobil: +47 90141885