Status mellomoppgjøret 2023 - 5. juni 2023

Område 4 er lukket etter sentrale forhandlinger.


SAN og Spekter har i dag møttes til sentrale forhandlinger for overenskomstområde 4. Partene kom til enighet i forhandlingene, og området er lukket. 

Oppgjøret kan effektueres for område 4.