Status mellomoppgjøret 2023 - 24. mai 2023

Flere overenskomstområder er ferdige i forhandlinger, og oppgjøret kan iverksettes for disse områdene.


Status per 24. mai 2023:

Område 1 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 2 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 3 - Området ble lukket 5. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes. 

Område 4 - Lokale forhandlinger er i brudd. Dato for sentrale forhandlinger er foreløpig ikke fastsatt. 

Område 6 - Området ble lukket 3. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 7 - Området ble lukket 15. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 8 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

 

Forhandlingene pågår fremdeles i øvrige områder.