Status mellomoppgjøret 2023 - 16. juni 2023

Overenskomstområde 9 og 11 lukket i dag.


Status per 14. juni 2023:

Område 1 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan iverksettes.

Område 2 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan iverksettes.

Område 3 - Området ble lukket 5. mai 2023. Oppgjøret kan iverksettes. 

Område 4 - Området ble lukket etter sentrale forhandlinger 5. juni. Oppgjøret kan iverksettes. 

Område 6 - Området ble lukket 3. mai 2023. Oppgjøret kan iverksettes.

Område 7 - Området ble lukket 15. mai 2023. Oppgjøret kan iverksettes.

Område 8 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan iverksettes.

Område 9 - Området ble lukket etter sentrale forhandlinger 16. juni 2023. Oppfjøret kan iverksettes.  

Område 11 - Område ble lukket 16. juni 2023. Oppgjøret kan iverksettes. 

Område 12 - Området ble lukket 14. juni 2023. Oppgjøret kan iverksettes.

 

Forhandlingene pågår fremdeles i øvrige områder.