Status mellomoppgjøret 2023 - 14. juni 2023

Overenskomstområde 12 er lukket i dag. Oppgjøret kan nå effektueres for disse virksomhetene.


Status per 14. juni 2023:

Område 1 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 2 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 3 - Området ble lukket 5. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes. 

Område 4 - Området ble lukket etter sentrale forhandlinger 5. juni. Oppgjøret kan i verksettes. 

Område 6 - Området ble lukket 3. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 7 - Området ble lukket 15. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 8 - Området ble lukket 11. mai 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

Område 9 - Sentrale forhandlinger avtalt til 16. juni. 

Område 12 - Området ble lukket 14. juni 2023. Oppgjøret kan i verksettes.

 

Forhandlingene pågår fremdeles i øvrige områder.