Status lønnsoppgjøret 7. juni 2021

Status for årets lønnsoppgjør er: 

Område 1:
Forhandlingene er avsluttet og området ble lukket 26. mai. Lønnsoppgjøret kan effektueres for alle virksomheter i området. 


Område 2: 
Forhandlingene er avsluttet og området ble lukket 7.juni. Lønnsoppgjøret kan effektueres for virksomheten. 


Område 3: 
Forhandlingene er avsluttet og området ble lukket 3. mai. Lønnsoppgjøret kan effektueres for alle virksomheter i området. 


Område 4: 
Fase 3-forhandlinger er avsluttet og området ble lukket 31. mai. Lønnsoppgjøret kan effektueres for alle virksomheter i området. 


Område 6: 
Forhandlingene er avsluttet og området ble lukket 24. april. Lønnsoppgjøret kan effektueres for alle virksomheter i området.
 

Område 7: 
Forhandlingene er avsluttet og området ble lukket 5. mai. Lønnsoppgjøret kan effektueres for alle virksomheter i området. 


Område 8: 
Forhandlingene er avsluttet og området ble lukket 3. mai. Lønnsoppgjøret kan effektueres for alle virksomheter i området. 


Område 9: 
Fase 3-forhandlinger er gjennomført og sentrale parter kom til enighet 26. mai. Lønnsoppgjøret kan effektueres for alle virksomheter i området. 
 

Område 11: 
Det gjenstår bistandsforhandlinger i området. Området er ikke lukket, og lønnsoppgjøret kan ikke effektueres for noen virksomheter i området. 


Område 12: 
Det gjenstår bistandsforhandlinger i området. Området er ikke lukket, og lønnsoppgjøret kan ikke effektueres for noen virksomheter i området. 

 

For område 10 og 13 er det foreløpig ikke avtalt frister for de lokale forhandlingene.