Tariffnytt 9.5.19

SAN og Spekter signerte avsluttende protokoll 8.mai i følgende områder: 2 (Norges Bank), 3 (Avinor), 6 (NRK) og 8 (Posten). Lønnsoppgjøret i virksomhetene i disse overenskomstområdene kan nå iverksettes. 

Minner om at de avtalte tilleggene ikke gis til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsen, dvs. 8.mai, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen. 

Det gjennomføres fase 3-forhandlinger i overenskomstområde 1 (kulturvirksomheter) onsdag 15.mai.

I de øvrige områdene pågår det fortsatt lokale forhandlinger.