Hovedoppgjøret 2022 - status 24. mai

24. mai ble det signert sluttprotokoll for følgende overenskomstområder: 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 7: Tog

Område 9: Øvrige virksomheter
 

Oppgjøret kan nå iverksettes i disse områdene.

 

Fra tidligere er disse områdene lukket: 
område 2: Norges Bank

område 3: Avinor

område 6: NRK

område 8: Posten

 

Det pågår fortsatt forhandlinger og bistandsforhandlinger i de andre overenskomstområdene.

 

For område 10, 11 og 13 er forhandlingsfristen 10. juni.