Sentral avtale om utvidede rammer for overtid inngått i dag

SAN har i dag, 15.3.2020, på vegne av NITO, Norges Farmaceutiske forening og Den norske jordmorforening inngått avtale med Spekter om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronavirusepidemien.

Formålet med avtalen er å sikre nødvendig fleksibilitet i den krevende situasjonen vi nå befinner oss i. 

Avtalen gjelder for overenskomstområde 10, 11 og 13, og er den samme som er inngått med NSF, LO og YS.

Avtalen kan lastes ned her.