Sentral avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging inngått i dag

SAN og Spekter har i dag, 27. mars 2020, inngått avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronapandemien.

Avtalen gjelder for overenskomstområde 10, 11 og 13.

 

Partene er enige om at situasjonen på grunn av koronapandemien, gjør det nødvendig med en avtale som sikrer tilstrekkelig bemanning som hensyntar arbeidstid og hviletid og sikrer forsvarlig tjenester.

 

Avtalen gir arbeidsgiver utvidede fullmakter når det gjelder organisering av arbeidstiden, for å bidra til løse arbeidstidsutfordringer i helseforetakene. Fra før har SAN og Spekter inngått avtale om utvidet overtid som innebærer at det enkelte medlem kan arbeide mer overtid enn vanlig, så lenge det er basert på frivillighet. Slike avtaler er også inngått på andre tariffområder.

 

Det er viktig å huske på at denne avtalen ikke skal erstatte varslings- og arbeidstidsregler i våre lokale B-delsoverenskomster, men være et supplement dersom det er helt nødvendig at arbeidsplaner må endres med så kort varsel som tre dager. Avtalen er et verktøy for å få arbeidsdagen til å gå i hop, i disse utfordrende tider.

 

Hovedregelen er fortsatt at arbeidsplaner endes i henhold til B-delen. Unntaksavtalen skal kun tas i bruk  på de avdelingene/seksjonene der det er helt nødvendig.


Nødvendigheten skal drøftes med tillitsvalgte, på lik linje med vanlig endring av arbeidsplan.

Avtalen kan lastes ned her.