SANs konfliktberedskap

SAN er i brudd i overenskomstområde 9 (Norges Farmaceutiske Forening - Norsk medisinaldepot AS) og i overenskomstområde 10 (NITO - Oslo universitetssykehus, Helse Bergen HF og Helse Møre og Romsdal HF). 

Riksmekleren har kalt inn SAN og Spekter til mekler for overenskomstområde 9 den 16. september. For overenskomstområde 10 vil mekling finne sted den 23. september. 

Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet i meklingen, vil SAN gå i streik. Det pågår derfor i disse dager en omfattende konfliktberedskap. 

Du finner nærmere informasjon om hvordan konfliktberedskapen gjennomføres her.

 

Har du spørsmål om SANs konfliktberedskap, må du gjerne ta kontakt på: sekretariat@san.no.