SAN og Spekter med ny bærekraftsveileder

Under A-delsforhandlingene ble Spekter, SAN og de andre hovedsammenslutningene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for å lage en veileder for hvordan partene i virksomhetene kan samarbeide for en bærekraftlig utvikling. 

 

Utvalget fikk følgende mandat (fra A-delsprotokollen): 

"De sentrale parter er enige om at det er viktig og relevant å diskutere bærekraft og miljø i et overordnet perspektiv i tråd med FNs bærekraftsmål samtidig som verdiskapingshensyn ivaretas. Det er også viktig at partene på virksomhetsnivå diskuterer og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere miljøavtrykket. 
De sentrale parter forplikter seg med dette utgangspunktet å ta arbeidet og oppfølgingen inn i hovedavtalerevisjonen i 2021.
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som igangsettes innen 1. november 2020. Utvalget utarbeider en veileder til hvordan partene i virksomhetene kan samarbeide om fortsatt å bidra til bærekraftig utvikling i den enkelte virksomhet, jf. Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse."
 

Disse har deltatt i utvalget:

Lena Reitan, LO Stat
Elin L’Estrange/ Linn Solberg, YS Spekter
Jan-Christian Kolstø, Unio
Ingvild Irgens-Jensen, SAN og Akademikerne Helse
Astrid Driva Rødsand, Spekter
Mekonnen Germiso, Spekter

 

Veilederen er ment å være et verktøy for de lokale partene, og trekker frem flere eksempler på  virksomheter som har hatt et særlig fokus på bærekraft. Her er det bare å la seg inspirere! 

 

Veilederen kan lastes ned her (.pdf). 

 

Foto: Ingvild Irgens-Jensen (Naturviterne) har deltatt i utvalget som representant for SAN