SAN-konferansen 2023 - Meld deg på her

 

     9. februar – 10. februar
 

Konferanse og overnatting skjer på Scandic Lillestrøm.
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-lillestrom

Konferansen starter 9. februar 2023 kl. 9:30 og avsluttes 10. februar 2023 kl. 1530. 

 

Læringsmål: 

Konferansen er rettet mot tillitsvalgte som skal ha en aktiv rolle i forhandlinger om lønn og overenskomst i de respektive Spekter-virksomhetene. Deltakerne får faglig påfyll for å kunne håndtere lønns- og interessearbeid. 

 

​​​​​​Påmeldingsfrist: 31.12.2022 

Invitasjon sendes til aktuelle deltakere, men påmeldingen må være godkjent av de respektive foreningene. I og med at NITO har ansvaret for den praktiske delen, skjer påmeldingen via denne lenken på SANs nettside. 


Meld deg på her. 

NB: Det er viktig å presisere hvilken forening man tilhører ved påmelding. 

For at det skal sikres lik representasjon fra alle medlemsforeningene, blir man spesielt invitert fra sin forening til å delta på selve konferansen. Hver enkelt medlemsforening må invitere sine medlemmer til å delta. 
 

Reise- og oppholdsutgifter dekkes av SAN over felles OU-midler. 


Program


9. februar:

 

09:30                         Registrering

10:00 – 10:50            Velkommen og åpning av konferansen v/ SANs leder Birgithe Hellerud

11:00 –   11:50            Hvordan jobbe strategisk gjennom året for å oppnå resultater som tillitsvalgt?                                            Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt for Legeforeningen ved Helse Sør-Øst                                          gjennom mange år, deler av sine erfaringer.

12:00 – 13:00             Når og hvordan bør ansatte og tillitsvalgte jobbe politisk for å oppnå sine mål?                                        André Oktay Dahl, tidligere stortingspolitiker, nå seniorrådgiver i Juristforbundet
                                  har spesielt god forståelse av hvordan tillitsvalgte kan nå frem i politiske saker som
                                  berører deres arbeidshverdag.

13:00 – 14:00             Lunsj

14:15 – 15:00              Omstillingsprosesser – nedbemanning
                                   Advokatfullmektig Fredrik Riise fra NHO Geneo gjennomgår reglene som gjelder                                       for nedbemanninger og omstillingsprosesser.

15:15 - 16:00               Erfaring med omstilling
                                   Rolf Korneliussen, tillitsvalgt for Econa i Statnett, deler av sin erfaring med å ha
                                   gjennomgått en omstillingsprosess.

16:00 – 16:30            Pause med enkel servering

16:30 – 17:30             Vanlige reaksjonsmønstre ved omstilling
                                   
Karierreveilederen Vivienne Lumayag fra Naturviterne har veiledet mange under                                       omstillinger, og vet hvordan slike prosesser kan påvirke de ansatte.

19:00                         Aperitiff m/underholdning

19:30                         Middag

  

10. februar

 09:00 – 10:00     Personopplysninglov og innsynsrett for tillitsvalgte
                             Advokat Beate Sire Dagslet er personvernombud i NITO. Advokat Hans Christian                                       Apenes er personvernombud Tekna. Sammen skal de lære oss hvilke opplysninger                                     tillitsvalgte kan kreve å få fra arbeidsgiver.

10:00 – 10:30      Pause og utsjekk

10:30 – 11:00     Ytringsfrihet og lojalitetsplikt som tillitsvalgt
                          Kristine Foss, nåværende sekretær for Pressens offentlighets utvalg og tidligere sekretær
                          for Ytringsfrihetskommisjonen, deler sine tanker om skjæringspunktet for tillitsvalgtes                                   ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt

 11:15 – 13:00      Tema: Ytringsfrihet
                            Foredragsholder(e) annonseres snart.

13:00 – 14:00     Lunsj

14:00 – 15:00    SAN-samarbeid lokalt
                         SAN-samarbeid kan gjøres på ulike måter. Utvalgte 
bedriftsgrupper forteller om den                               løsningen de har valgt, og hvilke erfaringer de har gjort seg med lokalt samarbeid på
                         tvers av 
organisasjonene.

15:00 – 15:30      Avslutning av konferansen


Med forbehold om endringer