SAN-konferansen 2023

 

     9. februar – 10. februar
 

Konferanse og overnatting skjer på Scandic Lillestrøm.
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-lillestrom

Konferansen starter 9. februar 2023 kl. 9:30 og avsluttes 10. februar 2023 kl. 1530. 

 

Læringsmål: 

Konferansen er rettet mot tillitsvalgte som skal ha en aktiv rolle i forhandlinger om lønn og overenskomst i de respektive Spekter-virksomhetene. Deltakerne får faglig påfyll for å kunne håndtere lønns- og interessearbeid. 

 

​​​​​​Påmeldingsfrist: 31.12.2022 

Invitasjon sendes til aktuelle deltakere, men påmeldingen må være godkjent av de respektive foreningene. I og med at NITO har ansvaret for den praktiske delen, skjer påmeldingen via denne lenken på SANs nettside. 


Meld deg på her. 

NB: Det er viktig å presisere hvilken forening man tilhører ved påmelding. 

For at det skal sikres lik representasjon fra alle medlemsforeningene, blir man spesielt invitert fra sin forening til å delta på selve konferansen. Hver enkelt medlemsforening må invitere sine medlemmer til å delta. 
 

Reise- og oppholdsutgifter dekkes av SAN over felles OU-midler. 


Program


9. februar:

 

09:30                         
Registrering

 

10:00 – 10:50           
Velkommen og åpning av konferansen v/ SANs leder Birgithe Hellerud


11:00 –   12:00           
Hvordan jobbe strategisk gjennom året for å oppnå resultater som tillitsvalgt?                                          Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt for Legeforeningen ved Helse Sør-Øst                                          gjennom mange år, deler av sine erfaringer.
 

12:10 – 13:00           
Når og hvordan ha lokale tvistemøter?

Advokat Hans Christian Apenes fra Tekna og Berit Grimsrud, jurist og                                                          forhandlingsleder i Den Norske Jordmorforeningen deler nylige eksempler hvor                                        gjennomføringen av lokale tvistemøter har gitt konkrete resultater i viktige saker,                                     
og gir veiledning om når og hvordan tillitsvalgte bør bruke tvisteinstituttet når det                                    oppstår uenigheter med arbeidsgiver.    


13:00 – 14:00           
Lunsj


14:30 – 15:00   

Politisk påvirkning 
v/ Morten Vollset, Juristforbundet 

          
15:00 - 15:45
Omstillingsprosesser – nedbemanning
Advokatfullmektig Fredrik Riise fra NHO Geneo gjennomgår reglene som gjelder                                      for nedbemanninger og omstillingsprosesser.


15:45 - 15:55 Liten pause 

15:55- 16:30               
Vanlige reaksjonsmønstre ved omstilling
Karierreveilederen Vivienne Lumayag fra Naturviterne har veiledet mange under                                        omstillinger, og vet hvordan slike prosesser kan påvirke de ansatte.


16:30 – 17:00             
Pause med enkel servering


19:00                         
Aperitiff m/underholdning


19:30                       
 Middag

  

10. februar

 09:00 – 10:00    
 Personopplysninglov og innsynsrett for tillitsvalgte
 Ved advokat og personvernembud Hans Christian Apenes fra Tekna og jurist og ass. forhandlingssjef   Mathias Calmeyer Østvold fra Farmaceutene. Sammen skal de lære oss hvilke opplysninger tillitsvalgte kan kreve å få fra arbeidsgiver.


10:00 – 10:30
Pause og utsjekk


10:30 – 11:30      
Ytringsfrihet, ytringsklima og varsling
Hva er sammenhengen mellom disse? Hvordan står det til med ytringsklimaet i arbeidslivet?
Hvilke muligheter til å yte konstruktive bidrag bør tillitsvalgte ha bevissthet om?

 v/ advokat Arve Vaale-Hallberg i Tekna. 
 

11:45 - 12:15        
Ytringsfrihet og lojalitetsplikt som tillitsvalgt
Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund og tidligere sekretær for Ytringsfrihetskommisjonen, deler sine tanker om skjæringspunktet for ansattes ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt

12:20 - 13:00     
Hva skal tillitsvalgte følge opp i mellomoppgjøret? 

v/ advokat Ingvild Irgens-Jensen (Naturviterne) og advokatfullmektig Malin Rogne (NITO)
 Hvordan bruke mellomoppgjøret til å følge opp det som ble avtalt i fjorårets                                               hovedoppgjør, og berede grunnen for neste års hovedoppgjør. 

13:00 – 14:00    
Lunsj
 

14:00 – 15:00  

SAN-samarbeid lokalt
SAN-samarbeid kan gjøres på ulike måter. Utvalgte bedriftsgrupper forteller om den                             løsningen de har valgt, og hvilke erfaringer de har gjort seg med lokalt samarbeid på tvers av organisasjonene.
  

15:00 – 15:30     
 Avslutning av konferansen


Med forbehold om endringer