SAN-konferansen 2019

25 år med SAN - se programmet nå.


SAN-konferansen 2019

 
SANs råd og medlemsforeninger inviteres herved til  

SAN-konferansen 2019 - 25 år med SAN
28. – 29. januar 2019 

 

Konferanse og overnatting skjer på Scandic Fornebu.
Konferansen starter 28.1.19 kl. 1000 og avsluttes 29.1.19 kl. 1530. 

Det blir både en gjennomgang av forhandlingsmodellen, råd og vink til selve forhandlingene, men også personvern og varsling m.m. 

 

Klikk her og meld deg på.


NB: Det er viktig å presisere at man ved påmelding skriver hvilken forening man representerer. 

 

Program:

28.januar:

0930                             Registrering

1000 - 1200                  Velkommen og åpning av konferansen

v/Hans Christian Apenes, Tekna og nestleder SAN

Forhandlingssystemet i Spekter

v/Ida Engen, juridisk rådgiver, Den norske jordmorforening og Brynhild Asperud, tillitsvalgt og leder tariffutvalg NITO Spekter.

1200 - 1300                  Lunsj

1300 – 1400                 Forhandlingssystemet forts, økonomi og beregninger

1415 – 1530                  SAN 25 år - samarbeid den gang da og veien videre

v/Lasse Breen, Inger Annie Moe, Siri Røine og Birgithe Hellerud, tidligere og nåværende leder av SAN og Lars Haukaas, tidligere administrerende direktør, nå prosjektdirektør i Spekter.

1530 – 1600                Pause

1600 - 1700                Lønnssamtaler

v/Øyvind Kyrkjebø, seniorrådgiver NITO

1715 – 1800                 Hovedavtalen og den norske modellen

v/Marianne Gran Juriks, direktør for arbeidsliv og juss, Tekna

Kl. 1900                       Aperitiff m/underholdning

v/Bjørgulv Vinje Borgundvaag, kommunikasjonssjef Norsk Lektorlag

Kl. 1930                       Middag

 

29.januar:

Kl. 0900 – 1130            Forhandlingsteknikk

v/Roar Thun Wægger, Wægger Negotiation Institute (WNI)

Kl. 1130 – 1230             Lunsj

Kl. 1230 – 1345            IKT-skandalen i Helse Sør-Øst: Erfaringer med "varsling" og prosessen videre

v/Nanette Loennechen, SAN-tillitsvalgt i Sykehuspartner og Trond Markussen, president i NITO

kl. 1345 – 1400            Pause

Kl. 1400 – 1530            Personopplysninglov og innsynsrett for tillitsvalgte

v/Beate Sire Dagslet, advokat NITO

Kl. 1530                       Avslutning av konferansen

 

Læringsmål: 
Konferansen er rettet mot tillitsvalgte som skal ha en aktiv rolle i forhandlinger om lønn og overenskomst i de respektive Spekter-virksomhetene. Deltakerne skal få en oppfriskning av forhandlingssystemet i Spekter, samt praktiske råd til forberedelse og gjennomføring av forhandlingsløp. I tillegg blir den en gjennomgang av personopplysningslov og innsynsrett for tillitsvalgte. 

 

For at det skal sikres lik representasjon fra alle medlemsforeningene, blir man spesielt invitert fra sin forening til å delta på selve konferansen. Hver enkelt medlemsforening må invitere sine medlemmer til å delta. 

Reise- og oppholdsutgifter dekkes av SAN over felles OU-midler. 

I tillegg til medlemmer av SANs Råd, er deltakelse fra den enkelte medlemsforening på følgende måte basert på medlemstall pr. 1.1.18: 

 

Organisasjon 

Antall deltakere 

Antall medlemmer i Rådet 

NITO 

24 

DNJ 

10 

Tekna 

Farmaceutene 

Econa 

Naturviterne 

Juristforbundet 

Samfunnsviterne 

Norsk Lektorlag 

Legeforeningen 

Psykologforeningen 

Samfunnsøkonomene