SAN-konferansen 2017 «Lønn og samarbeid innenfor den norske modellen»

Her finner du presentasjonene som ble benyttet under SAN-konferansen 2017.


Karusell_9
Karusell_8
Karusell_6
Karusell_7
Karusell_3
Karusell_4
Karusell_5
Karusell_21
Karusell_22
Karusell_2
Karusell_20
Karusell_19
Karusell_16
Karusell_17
Karusell_18
Karusell_13
Karusell_14
Karusell_15
Karusell_12
Karusell_10
Karusell_11
Karusell_1

Program SAN-konferansen:

 

8.februar

Kl. 0900 – 1600 Tillitsvalgtsopplæring – egen påmelding (Se program)

 

Kl. 1700 - 1800 Konferansestart

Hva er meklingsinstituttet – hva skal de bistå med – hva er egentlig streik?

v/Elisabeth Stenwig, mekler hos Riksmekleren

 

Kl. 1830 Aperitiff

 

Kl. 1900 Middag

 

9.februar

Kl. 0900 - 1000 Lønn- og lønnsdannelse

v/Kristine Nergaard, FAFO

 

Kl. 1015 - 1100 Lokale forhandlinger sett fra et arbeidsgiverperspektiv

v/Thor Johansen, Statnett

 

Kl. 1100 - 1145 Hva har den norske modellen betydd for samfunnsbygging og verdiskaping?

v/Rolf Utgård

 

Kl. 1145 - 1230 Lunsj

 

Kl. 1230 – 1245 Pause til å sjekke mail etc.

 

Kl. 1245 - 1315 Lokale forhandlinger sett fra SANs arbeidsutvalg (AU)

 

Kl. 1330 - 1415 Samarbeid som verktøy

v/Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

 

Kl. 1430 - 1530 Samarbeid vs ytringsfrihet

v/Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland advokatselskap

 

Kl. 1530 – 1545 Avslutning

 

Med forbehold om endringer


 

Program forhandlingskurs 8. februar 2017

 

09:00 Registrering, presentasjon og kursstart

 

09:30 Forhandlingssystemet i Spekter

 

11:00 Økonomi og beregninger

 

13:00 Lunsj

 

14:00 Forhandlingsløp, tvisteløsning og råd

 

15:30 Spørsmål/svar

 

16:00 Kursslutt