Ny veileder for kompetanseutvikling

SAN og Spekter med ny veileder for kompetanseveileder 

 

Partsammensatt utvalg 

Under hovedavtalerevisjonen i 2020 ble det bestemt at partene i fellesskap skulle arbeide med en veileder for kompetanseutvikling i virksomhetene. Utvalget har bestått av representanter fra SAN, LO Stat, YS-Spekter, Unio, Akademikerne Helse og Arbeidsgiverforeningen Spekter.
 

Disse har deltatt i utvalget: 

  • Birgithe Hellerud, SAN
  • Renée Rasmussen, LO Stat
  • Dag Bjørnar Jonsrud, YS Spekter
  • Lars Petter Eriksen, Unio
  • Tore Morten Viland, Akademikerne Helse
  • Karin Ask-Henriksen, Martina Hansens Hospital
  • Astrid Driva Rødsand, Spekter
  • Trond Bergene, Spekter

 

Et verktøy for lokale parter 

Veilederen er ment som et verktøy for de lokale partene når de sammen skal vurdere hvilke tiltak som kan sikre kompetanseutvikling i virksomheten. 

 

Kompetanseveileder kan lastes ned her (lenke til .pdf.)