Ny leder av SAN klar for forhandlinger

SANs råd gjennomførte 28. februar valg av nytt arbeidsutvalg.


Ny leder av SAN klar for forhandlinger

Ny leder av SAN er Birgithe Hellerud. Hun arbeider i det daglige som advokat i NITO.

I tillegg til Hellerud ble Hans Christian Apenes(Tekna)(til venstre i bildet) og Jon Ole Whist(Norges Farmaceutiske Forening) valgt til nestledere.

 

Arbeidsutvalget representerer SANs råd i forhandlinger med Spekter.

 

På rådsmøtet ble det også diskutert strategier for årets lønnsoppgjør. Den nye lederen av SAN er tydelig på hva som er målsettingen i år:

 

- Det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger. Det er viktig at partene lokalt har den samme forståelsen for hvordan forhandlingsmodellen skal fungere etter avtaleverket. Forhandlingsmodellen må brukes slik det er tenkt, med lokal lønnsdannelse i fokus. I denne modellen ligger også en forventning til at arbeidsgiver differensierer etter gitte kriterier.

 

Klart for forhandlinger

 

SANs nye arbeidsutvalg møter Spekter til sentrale forhandlinger 4. april. I år er det mellomoppgjør. Dette innebærer at partene sentralt i hovedsak avtaler frister for når de lokale forhandlingene skal være gjennomført. Det skal også fastsettes frister for lokale bistandsforhandlinger.

 

SANs arbeidsutvalg:

Fra venstre: Ida Engen(Den Norske Jordmorforening), Berit Grimsrud Syversen(DnJ), Christopher Viland(Econa), Jon Ole Whist(Norges Farmaceutiske Forening), Birgithe Hellerud(leder SAN), Brynhild Asperud(NITO), Hans Christian Apenes(Tekna), Ingvild Irgens-Jensen(Naturviterne), Marianne Haaland(Sekretariat)

Foto: SAN