Mellomoppgjøret 2023 er i havn!

Overenskomstområde 10 ble lukket den 22. juni, og med det er alle SANs medlemmer i havn med årets oppgjør. Oppgjøret kan effektueres for alle områder. SANs leder Birgithe Hellerud takker alle tillitsvalgte for innsatsen i årets oppgjør.