Mekling for område 9 gjennomføres 16.9.19

SAN er i brudd i overenskomstområde 9. 

Det er Farmaceutene som er i brudd i Norsk Medisinaldepot. 

SAN og Spekter er innkalt til mekling den 16. september 2019, og forhandlingsfristen løper til midnatt.