Mekling for område 10 gjennomføres 23.9.19

SAN er i brudd i overenskomstområde 10.

13.6.19 Kl. 00:20 ble det konstatert brudd for Helse Bergen (NITO), Helse Møre og Romsdal (NITO) og Oslo universitetssykehus (NITO). 

SAN og Spekter er innkalt til mekling den 23. september 2019, og forhandlingsfristen løper til midnatt.