Mekling i Helseplattformen AS

Mekling i Helseplattformen AS

Mandag 28. juni skal SAN, sammen med Unio, LO Stat og YS, møte Spekter i mekling knyttet til opprettelse av overenskomst i Helseplattformen AS. 

Helseplattformen AS har ansvaret for innføringen av ny journalløsning i Midt-Norge, og eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. SAN har til sammen rundt 80 medlemmer fra NITO, Tekna, Legeforeningen, Farmaceutene, Samfunnsviterne, Econa, DNJ og Juristforbundet i Helseplattformen AS.
UNIO har rundt 70 medlemmer, LO Stat har 19 medlemmer og YS Spekter har 7 medlemmer. 


Ikke enighet om overenskomst del B

Meklingen gjelder opprettelse av lokal tariffavtale. Bruddet i forhandlingene knytter seg til at man ikke har oppnådd enighet ved etablering av overenskomst del B ved virksomheten Helseplattformen AS. Hovedutfordringen er hvordan arbeidstiden skal reguleres.
 

- Organisasjonene har hatt en lang prosess for å få på plass en avtale uten at man har klart å komme frem til en løsning gjennom forhandlinger, sier Birgithe Hellerud, leder for SAN.

 - Alle organisasjonene på arbeidstakersiden står derfor samlet i denne saken, sier hun.- Det er viktig for de ansatte og medlemmer av SANs foreninger å få på plass grunnleggende regulering av arbeidstiden med en forutsigbar og håndterbar arbeidshverdag, sier Hellerud.


Meklingsfristen utløper ved midnatt den 28. juni og det er varslet streik dersom det ikke oppnås enighet.