Hovedoppgjøret 2022 - Frister for Helse

Forhandlingsfristen for overenskomstområde 10, 11 og 13 er avtalt til fredag 10. juni kl. 1500.

Det er ikke avtalt egen bistandsfrist, og behov for bistandsforhandlinger skal meldes fortløpende. 
Forhandlingsleder kan melde behov for bistand ved å kontakte sekretariatet i sin organisasjon.