Hovedoppgjøret 2022 - Enighet om sosiale bestemmelser i Helse (A1)

Hovedoppgjøret 2022 - Enighet om sosiale bestemmelser i Helse (A1)

SANs leder Birgithe Hellerud FOTO: Bjarne Krogstad/NITO


Enighet om prolongering

SAN møtte Spekter til forhandlinger om de sosiale bestemmelsene i Helse (overenskomstens del A1) tirsdag 3. mai 2022. SAN leverte felles krav med Unio, Akademikerne Helse, LO og YS. 

Partene er enige om å bevare rettighetene etter dagens avtale. I tillegg har partene blitt enige om at det skal gjennomføres en redaksjonell gjennomgang av protokollene fra senere år. Gjennomgangen skal ferdigstilles før de sentrale forhandlingene er ferdige. 

 

Ikke gjennomslag for å styrke eldre arbeidstakeres rettigheter

SAN og de andre arbeidstakerorganisasjonene hadde flere krav for å styrke arbeidslinja og gjøre det mer attraktivt for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeid. Kravet omfattet fulle feriepengerettigheter for den sjette ferieuka for arbeidstakere over 60 år. Feriepenger for denne ferieuka beregnes i dag av inntekt begrenset  til 6G (ca. 640 000 kroner).

Videre krevde vi fulle sykepengerettigheter for arbeidstakere over 67 år, noe som i dag er begrenset til 60 sykepengedager.

Arbeidstakersiden krevde også at det skulle åpnes for mulighet til delvis arbeid ved siden av pensjon etter fylte 67 år for flere grupper enn i dag.

Spekter fremhever i mange sammenhenger viktigheten av arbeidslinja, og SAN er derfor skuffet over at Spekter i praksis ikke viser vilje til å følge opp dette i forhandlingene. 

 


Protokollen for område 10 kan lastes ned her. 

Protokollen for område 13 kan lastes ned her.